Officers

President Joseph Bingham
Treasurer Philip Dershwitz
Adviser Kirill Tuchin