President Darrick Burrage
Treasurer Walker Ochs
Adviser Jim Brockpahler