Officers

President Daniel Eisenstein
Treasurer Zachary Olesen
Adviser Trevor Warzecha
CA Yousef Al-Absi